Naast Generieke Functionele Programma's van eisen, ook opleidings- en onderhoudseisen en schema's. Bekwaamheidskaarten voor zowel gebruikers als technici. Prospectieve Risico Inventarisaties en business case modellen.

Niet statisch maar dynamisch, actueel en lean en mean. Geen opschmuck, maar datgene wat u nodig heeft om aan het Convenant te voldoen.

Wat is er allemaal beschikbaar:

  • Functionele programma's van eisen (PvE)
  • Prospectieve Risico Inventarisaties (Pri's)
  • CE certificering
  • Proefplaatsing protocollen
  • Bekwaamheidskaarten
  • Model Business cases

En alle overige informatie die u nodig heeft om te voldoen aan het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie!