Dit initiatief staat onder toezicht van een landelijke adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit instellingen, branche organisaties en bedrijfsleven. Variërend van Assortiments Coördinator, tot Sales Manager, van Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen tot Medicus.

Deze adviesraad heeft onder andere als taak te adviseren over vorm, inhoud en samenstelling van de dossiers. Toetsen op ontwikkelingen en innovaties in de markt en wet- en regelgeving.

Oscar van der Ende

Zimmer Biomet Nederland B.V., Commercial Operations & Contract Manager

Zorg Nederland “verdrinkt in de wet en regelgeving met betrekking tot medische hulpmiddelen. Eén data bank met hierin alle gegevens voor de aankopende instantie maakt het voor alle partijen eenvoudiger en minder tijdrovend om de noodzakelijke dossiers op orde te brengen, in een uniform format.

Patrick Dickens

Namens Mindray Medical willen wij graag onze volledige bijdrage toezeggen aan dit initiatief. Het vele werk dat dagelijks gepaard gaat met uitwerken van aanbestedingsstukken het beantwoorden van PvE's en het schrijven van Prospectieve
Risico Inventarisaties is een tijdrovende bezigheid. Ieder initiatief dat zou kunnen bijdragen tot vermindering van administratieve werklast voor zowel ziekenhuizen alsmede leveranciers juichen wij derhalve toe. Het ontwikkelen van en centraal beheren van informatie als een soort van "kennisbank" zou hiertoe een eerste stap kunnen zijn.

Frans van der Linden, partner Comete advies

Diverse directie functies zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Mijn drive voor dit initiatief is een bijdrage te leveren aan het besef veilige producten in handen van een getrainde gebruiker te realiseren. En vooral ook minder administratieve lastendruk door steeds weer opnieuw het wiel uit te moeten vinden binnen de zorgsector.

Kars Sterenborg

Oprichter en initiatiefnemer. Jarenlange inkoop & logistieke ervaring in de zorgsector. Organisator van diverse seminars rondom inkoop in nationaal en internationaal perspectief.

Mijn drive met betrekking tot het Convenant: een bijdrage leveren aan efficiency verbetering in de zorg, zowel aan leveranciers als instellingszijde.

www.smeetsadviesgroep.eu